YASAL BİLDİRİMLER

SPK 10.02.2017 Tarih ve 29975 Sayılı Tebliği Hakkında

10.02.2017 tarihi 29975 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Tebliği ile İlgili Duyuru İçin tıklayınız.

10.02.2017 Tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Basın Duyurusu İçin tıklayınız.

10.02.2017 Duyuru

SPK 15.07.2016 Tarih ve 22/802 Sayılı İlke Kararı

SPK 15.07.2016 Tarih ve 22/802 Sayılı İlke Kararı ile ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Suadiye İrtibat Bürosu Açılışına ilişkin duyuru

Suadiye İrtibat Bürosu Açılışına ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Ankara Şubemizin İrtibat Bürosuna Dönüşümü Hakkında Duyuru

Gizlilik Sözleşmesi

Alan Yatırım Gizlilik Sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız

İnternet Sayfasına İlişkin Duyuru

Şirket’in internet sitesindeki sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.

TEFAS Dağıtım Platformuna İlişkin Duyuru

Değerli Müşterimiz,

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFDP) işlemler başlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 15. maddesine dayanılarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından uygulama esasları belirlenen Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFDP) 9 Ocak 15 tarihinde faaliyete geçecektir.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Türkiye’deki tüm yatırım fonu dağıtım platformunu tek bir terminalde birleştiren bir alım satım sistemidir.

09 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yatırm fonu katılma paylarının (Özel Fon, Serbest Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Garantili fon ve Anapara Korumalı Fonlar hariç olmak üzere) alım-satımı TEFDP üzerinden gerçekleşecektir. TEFDP’ na üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9 Ocak 2015 tarihinde yatırım fonu platformunun hayata geçmesi ile;

Platform üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için platformun belirlediği saatler aşağıdaki gibi olup;

Aynı gün valörlü fon işlemleri için iş günlerinde:08:45-13:30,
Yarım günlerde:08:45-11:30;
İleri valörlü fon işlemleri için işgünlerinde:08:45-17:30,
Yarım günlerde:08:45-12:30 olarak belirlenmiş olup, işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım fonu kuralları çerçevesinde alınacaktır.

Talep ettiğiniz fonun kısıt bilgileri konusunda Genel Müdürlük ve Şubelerimizden işlemlerin başlamasını takiben bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Bilgi ve alım satım talepleri için: 0212 370 22 22
Detaylı Bilgi : http://www.spk.gov.tr

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri


Elektronik ortamda emir iletiminde kullanılan işlem platformları; online işlem merkezi, BIST pay senedi ve VIOP işlemleri için veri yayın ekranları ile mobil uygulamalar ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için Meta Trader 4’dür.

Emir iletiminin kesintiye uğraması durumunda alternatif işlem yöntemleri, merkez ve merkez dışı örgütlerin aranarak telefonla emir iletilmesi veya veri yayın ekranlarından emir iletimidir.

Veri yayın ekranlarında ise müşterilerin emir ve hesap işlemlerinin tamamı, müşteri bilgisayarı ile kurumumuzun sunucu sistemleri arasında gerçekleşmektedir. Müşterinin işlem bilgileri veri yayın kuruluşu sunucu sistemleri aracılığıyla değil, doğrudan iletilmektedir. Bir kullanıcının işlem yapma yetkisi, izinleri ve limitleri daima kurumumuzun sunucularında tanımlanmaktadır. Tüm işlemlerde istek sunucuya iletilmeden önce müşteri onayı alınmaktadır. Müşterilerimiz tercihe göre, onay aşamasını işlem platformu ayarlarından kapatabilmektedir. Bu işlemlerin tamamında “varsayılan” olarak müşteri onayı zorunlu tutulmaktadır.

Sunucu yazılımları ve web servisleri ile yapılan haberleşmede SSL sertifikası kullanılmaktadır. Şifre bilgileri, cihazın saklama alanlarında (hard disk – SD bellek vb.) saklanmamaktadır. Müşteri cihazları ile sunucu arasında yapılan haberleşmede, şifre bilgisi MD% algoritmasından geçirildikten sonra iletilmektedir. Memory Dump vb. yöntemlerle şifreyi geri oluşturmak mümkün değildir. Müşterilerin yaptığı işlemlere ait log kayıtları, farklı seviyelerde saklanmaktadır. Kullanıcı bilgisayarında saklanan log dosyalarının kapsamını sınırlandırabilmektedir. Sisteme girilen emirlerin log kayıtları, ayrı bir şifreli formatta saklanmaktadır. İşlem terminallerine ilişkin programların kılavuzları yayınlanmakta, müşteri eğitimleri doğrudan yetkili personel tarafından verilmektedir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri için Meta Trader 4 işlem platformu kullanılmaktadır. Müşterilerin emir iletimi ve tüm hesap hareketlerini görüntülemek için kullandıkları işlem platformunun güvenliği SSL sertifikası ile sağlanmaktadır. Müşterilerin işlem platformuna giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifreler elektronik ortamda SMS ile gönderilmektedir. Kullanıcı şifre değişikliği istediği zaman yapabilmektedir. Şifreler veri tabanımızda kriptolu olarak saklanmaktadır. Yasal mevzuat gereği, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerindeki tüm süreçleri yerine getiren sunucularımız aktif-aktif mimari ile çalışmaktadır. Aktif sunucuya erişimde kesinti yaşanması durumunda aktif –aktif mimarisinde bulunan yedek sunucu otomatik olarak devreye girmektedir.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde işlem platformu; Windows, IOS ve Android işletim sistemlerini desteklemektedir. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak tek merkezden müşterilere iletilmektedir. Müşterilerimizin işlem platformlarında yaşayabilecekleri teknik aksaklıklar olması durumunda, alternatif yöntem olarak telefon yoluyla, yetkili müşteri temsilcilerine ulaşılması ve gerekli kimlik teyitlerinden sonra emir iletimlerini gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.

Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Müşterilerimizden hesap açılışı sırasında belirlenmiş iç kontrol prosedürlerimiz, çerçeve sözleşmeler ve yasal mevzuat gereği alınan irtibat bilgileri ve benzeri bilgiler, çeşitli aşamalarda güvenlik sebebiyle doğrulama işlemlerinde kullanılmaktadır. Müşterinin veri tabanına kaydedilen kişisel bilgilerine yetkili kullanıcılar haricinde erişime müsaade edilmemektedir. Tüm bilgiler yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve sürelerde arşiv ve muhafaza edilmektedir.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği SSL Sertifika Güvenliği

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği SSL Sertifika Güvenliği: Müşterilerimizin online işlemlerini yaptığı platformda 2048 Bit GlobalSign SSL sertifikası ile şifrelenerek yüksek düzeyde Organization SSL sertifikası ile güvenlik hizmeti verilmektedir. Bu dijital sertifika, Kurumsal Kimlik Doğrulama ve mümkün olan en yüksek SSL güvenliğini sağlar. Müşterilerimiz bu sertifika ile kurumsal kimliğimizin doğrulandığını, şirketimizin varlığının kanıtlandığını ve online giriş sayfasının Alan Menkul Değerler A.Ş adına ait olduğu görür. Bu sayede müşterilerimiz kişisel bilgilerini sadece Alan Menkul Değerler A.Ş ile paylaştıklarından emin olurlar. SSL güvenliği aynı zamanda müşterilerimizin, tüm online işlemlerinin şifrelenip güvenliğinin sağlanması işlevini de yerine getirir.

Sanal Klavye Güvenliği: Online giriş bölümünün kullanımı esnasında kişisel bilgisayarların klavyesine yönelik “Key Logger” isimli çeşitli kötü amaçlı yazılımlara ait riskler bulunmaktadır. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar müşterilerin kendi klavyelerinde yazdığı kişisel şifreleri hafızasında tutarak şifre güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, Alan Menkul Değerler A.Ş şifre girişlerini üst düzeyde güvenlik altına almak amacıyla “Sanal Klavye” uygulamasını tercih olarak müşterilerine sunmaktadır.

Şifre Güvenliği: Müşterilerimiz tarafından kullanılan online işlem merkezinde, iki aşamalı şifre güvenliği uygulanmaktadır. Müşteri kendi tercihi ile giriş ve onay şifrelerini farklılaştırarak dilediği zaman değiştirebilir. Aynı zamanda müşterilerimize elektronik ortamda şifre tahsisi söz konusu olmadığı gibi, şifre değişikliği ve bloke durumunda, müşteriye yetkili kullanıcı tarafından tahsis edilen geçici şifrenin ilk kullanımda değiştirilmesi zorunludur. Şifre değişiklikleri dahil tüm şifre tahsislerinde, müşteri şifresini yetkili personel dahil hiç kimse görememektedir.

Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri

Türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen (OTC Bono, Repo, ÖST (Özel Sektör Tahvili), FB (Finansman Bonosu), Sukuk vb.) anlık alım satım fiyat teklifleri konusunda şubelerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “Yerindelik Testi” başlıklı 40. maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak; - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı, -Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

Elektronik Ortamda Yatırımcılar Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Elektronik Ortamda Yatırımcılar Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Pay senetleri, borsa yatırım fonları, varantlar, kredili işlem, açığa satış işlemleri, yatırım fonu alım satım işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemleri (VİOP); internet sitesi, veri yayın ekranları ve mobil uygulamalar vasıtasıyla yapılabilmektedir.

EFT/Havale, VIOP teminat yatırma ve çekme talimatları da internet sitesi üzerinden iletilebilmektedir. Emir iletiminde ve kabulünde mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir. Ayrıca Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sermaye piyasası aracı, müşteri ve tutar bazında sınırlamalar getirilebilir. Emirlere ilişkin bildirimler, emir iletimini sağlayan tüm işlem platformları ve internet sitesinden anlık olarak takip edilebilir. Talimatlara ilişkin sonuçlar ise, internet sitesinden anlık olarak takip edilebilecektir. Pay senetleri ve VIOP işlemleri ile ilgili hesap ekstreleri ve raporlara internet sitesinden ulaşılabilir. VIOP işlemlerinde Alım Satım Teyit Formları’nın bildirimi mail yoluyla yapılabildiği gibi, internet sitesinden de ulaşılabilmektedir. VIOP işlemlerinde teminat durum ve teminat tamamlamaya ilişkin bilgilere, internet sitesi, veri yayın ekranları ve mobil uygulamalardan ulaşılabilir.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler kendilerine tahsis edilen işlem platformlarından emirlerini iletmektedir. Anlık olarak hesaplarına ve teminatlara ilişkin tüm detaylar bu platformlar üzerinden takip edilebilmektedir. Müşterilere kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili aylık ve günlük bildirimler mail yoluyla yapılmaktadır.

Müşterilere yapılan aylık bildirimin içeriğinde; ilgili dönem içerisinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgileri, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarları, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarları, Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketler, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergiler ile teminat durumlarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Günlük Bildirim içeriğinde ise; en geç işlemin yapıldığı günü izleyen işgünü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler iletilir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Uygunluk ve Yerindelik Testleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru

Detaylı bilgi için tıklayınız.

A - B – C – D Grubu Hisseler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

A - B – C – D Grubu Hisseler’in İşlem Kuralları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Acil Durum Planı Yönetmeliği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Saatleri

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI SEANS SAATLERİ

PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar,Serbest İşlem Platformu) ve GİP
1. Seans 09:15-12:30
Açılış Seansı09:15-09:35
Emir Toplama09:15-09:30
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri09:30-09:35
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi09:30-09:34
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama09:34-09:35
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi09:35-12:30
Tek Fiyat Seansı09:35-12:30
Emir Toplama09:35-12:30
Tek Fiyatın Belirlenmesi12:30 (+)*
  
PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar,Gözaltı Pazarı**, Serbest İşlem Platformu ) ve GİP 
 
2. Seans14:00-17:40
Açılış Seansı14:00-14:15
Emir Toplama14:00-14:10
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri14:10-14:15
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi14:10-14:14
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama14:14-14:15
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi14:15-17:30
Tek Fiyat Seansı14:15-17:33
Emir Toplama14:15-17:30
Tek Fiyatın Belirlenmesi17:30-17:33
Kapanış Seansı17:30-17:40
Emir Aktarımı17:30-17:33
Emir Toplama17:33-17:36
Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi17:36-17:38
Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattanİşlemler17:38-17:40
  
Toptan Satışlar Pazarı10:30-12:00
Resmi Müzayede İşlemleri (***)10:30-12:00
Birincil Piyasa İşlemleri10:30-12:00
Rüçhan Hakkı Kuponu PazarıPayınbulunduğu pazarın içinde, aynı seans süresince gerçekleştirilecektir.
RHKP'deki menkul kıymetler açılış-kapanış seansına seansına dahil edilmez.
*: İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek bir süreyi ifade eder.

**: Gözaltı Pazarı seansı: Normal günlerde ikinci tek fiyat seans saatlerinde (14:00 – 17:40) yapılır. Resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde ise birinci tek fiyat seans saatleri dahilinde (09:15 – 12:40 saatleri arasında) yapılır. Gözaltı Pazarı’ndaki paylar diğer tek fiyat yöntemi ile işlem gören paylar gibi kapanış seansına dahil edilmezler ancak kapanış fiyatından / tek fiyattan işlemler aşamasına dahildirler.

*** : ME, MF, MV, MC kodlarıyla yapılan resmi müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder.

Not: Yarım iş günü olması nedeniyle tek seans yapılacak günlerde seans, kapanış seansı ile bitirilecek olup, kapanış seansı süreci aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
  • Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 12.30 – 12.33)
  • Emir toplama aşaması – (3 dakika, 12.33 – 12.36)
  • Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 12.36 – 12.38)
  • Kapanış fiyatından / tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 12.38 – 12.40)

BİST 388 Nolu Genelge – Kapanış Seansı

A- Kapanış Seansı

Pay Piyasasında kapanış seansı, kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemler uygulamaları 2 Mart 2012 tarihinden itibaren devreye alınmıştır.

Kapanış seansı, normal seans sürecinden kalan -kotasyon hariç- tüm emirlerin aktarılması suretiyle, belirlenmiş zaman dilimi boyunca yeni emirlerin de herhangi bir eşleşme yapılmaksızın Sistem’e kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği, tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır. 

Borsa yatırım fonları, varantlar, sertifikalar ile temerrüt ve rüçhan hakkı kuponu işlem sıraları kapanış seansına dahil değildir.

Kapanış seansı aşamalarının süreleri ve saatleri aşağıdadır:

» Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 17:30 – 17:33)

» Emir toplama aşaması – (3 dakika, 17:33 – 17:36)

» Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 17:36 – 17:38)

» Kapanış fiyatından/ tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 17:38 – 17:40)

Emir Aktarım Aşaması (17:30 – 17:33): Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemleri ile işlem gören menkul kıymetlerde Sistem’de işlem görmeden bekleyen (pasif) emirlerin kapanış seansında yer almalarının sağlanması amacıyla emir aktarımının yapıldığı ve kapanış seansında geçerli olan fiyat marjlarının hesaplandığı 3 dakikalık süreçtir. Bu süreçte, ilgili tüm menkul kıymetlerde kotasyon emirleri dışındaki bekleyen tüm emirlerin kapanış seansına aktarımı yapılmakta, kapanış seansında geçerli olacak fiyat marjları hesaplanmaktadır. Konuya ilişkin olarak yapılmış düzenleme ( Genelge No: 388) uyarınca, kapanış seansında bir menkul kıymete girilecek emirlerin fiyatları menkul kıymette gerçekleşen son normal emir işlem fiyatının +/- %3’ünden daha farklı olamaz                  .

Sistem tarafından yürütülen emir aktarım süreci boyunca emir girilemez, bekleyen emirler değiştirilemez, bölünemez, iptal edilemez.                                            .

Emir Toplama Aşaması (17:33 – 17:36): Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören kıymetlerde bekleyen (pasif) emirlere ilaveten, kapanış seansında fiyat belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve satış emirlerinin Sistem’e iletildiği ancak emirlerin eşleştirilmediği aşamadır.                                                        .

3 dakikalık süre boyunca kapanış seansı için emir toplanmakta, iletilmiş emirler mevcut kurallar dahilinde değiştirilebilmekte, bölünebilmekte ya da iptal edilebilmektedir.          .

Bu süreçte Kapanış Fiyatlı Emirler (KAFE) de Sistem’e iletilebilmektedir. KAFE emirleri, belirlenen kapanış fiyatından işlem görmek üzere Sisteme fiyatsız, sadece miktar bilgisi girilerek gönderilen maksimum lot miktarı sınırlarına uygun alış ya da satış emirleridir. İşlem görmeyen KAFE’ler kapanış seansı işlemleri aşamasında iptal edilir ve kapanış fiyatından işlemler aşamasına aktarılmazlar.                                                         .

Kapanış Fiyatı Belirleme ve Kapanış Seansı İşlemleri Aşaması (17:36 – 17:38): Bu aşamada, kapanış seansında emir toplanmış olan işlem sıralarında kapanış fiyatı belirlenmekte ve sonrasında belirlenen kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilmektedir. Sürekli müzayededen aktarılmış emirler ile kapanış seansının emir toplama sürecinde Sistem’e iletilmiş fiyatlı emirler ve KAFE emirleri, belirlenen kapanış seansı fiyatından eşleştirilmektedir. Belirlenen kapanış seansı fiyatı, ilgili işlem sırasının kapanış fiyatıdır.                                   .

Bu aşamada yeni emir girişi yapılamamakta, bekleyen emirler değiştirilememekte, bölünememekte, iptal edilememektedir. Gerçekleşen işlemler ve kapanış seansı fiyatları, gerek temsilci ekranlarından gerekse veri yayın kuruluşları ekranlarından izlenebilmektedir.

Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması (17:38 – 17:40): Kapanış seansında belirlenmiş olan fiyat ile sınırlı olarak Sistem’e yeni emirlerin girilebildiği ve girilen yeni emirlerin Sistem’de kapanış seansında işlem görmediği için bu aşamaya aktarılmış kapanış seansı fiyatından beklemekte olan pasif emirlerle veya bu aşamada girilen emirlerle öncelik kuralları çerçevesinde karşılaşarak işlemlerin gerçekleştirildiği son aşamadır.
2 dakika sürmekte olan bu aşamada, sadece kapanış seansında işlem görmüş olan kıymetlere emir girilebilmektedir. Sistem’e girilebilecek yeni alış ve satış emirleri sadece belirlenmiş kapanış fiyatından olabilmekte ve aynı fiyattaki bir pasif emir ile karşılaşması halinde öncelik sırasına göre işleme dönüşmekte, işlem görmemesi halinde öncelik kuralları çerçevesinde pasif emir olarak beklemektedir. 
Bu aşamada girilen emirler bölünemez, fiyatları değiştirilemez, ancak miktarları artırılıp azaltılabilir veya iptal edilebilir. 

B- Tek Fiyattan İşlemler (17:38 – 17:40)

Tek fiyat yöntemiyle işlem görmekte olan menkul kıymetlerde, 2. seansın sürekli müzayede bölümünde yapılan 2. tek fiyat belirleme aşaması sonrasında, bu aşamada belirlenen fiyat seviyesinden işlem görmediği için kalan emirlerle tek fiyattan işlemler süreci boyunca sadece belirlenen bu fiyat seviyesinden Sistem’e girilecek emirlerin karşılaşarak işlemlerin belirlenmiş olan sabit fiyattan gerçekleştirildiği seans aşamasıdır.                           .

Pay Piyasası pazarlarında ve Serbest İşlem Platformunda tek fiyat yöntemi ile işlem görmekte olan menkul kıymetlerde, sadece ikinci seansın son bölümünde, 2. tek fiyat belirleme aşaması sonrasında uygulanmaktadır.                                                    .

Birinci seansta uygulanan tek fiyat işlem yönteminde ve saatlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

Uygulama aşamalarının süreleri ve saatleri aşağıdadır:

» Tek fiyat belirleme ve tek fiyat seansı işlemleri aşaması – (3 dakika, 17:30-17:33)

» Tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 17:38 - 17:40)

Tek Fiyat Belirleme ve Tek Fiyat Seansı İşlemleri Aşaması (17:30 – 17:33): Tek fiyat yöntemiyle işlem gören kıymetlerde Sistem’e iletilmiş olan emirler bu aşamada eşleştirilerek tek fiyat belirlenmektedir. Belirlenen fiyattan işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, seansın son bölümü olan tek fiyattan işlemler aşamasına kadar tek fiyat yöntemi ile işlem gören kıymetlere emir iletilememekte, bekleyen pasif emirlerde ise herhangi bir değişiklik, bölme ya da iptal yapılamamaktadır. 

3 dakikalık süre zarfında yapılacak kopyalama ve diğer teknik işlemler 17:33’te sona ermekte, saat 17:38’de tek fiyattan işlemler aşaması başlamaktadır.

Tek fiyattan işlemler aşaması (17:38 – 17:40): İkinci seansın 2. tek fiyat aşamasında belirlenmiş olan tek fiyat ile sınırlı olarak Sistem’e iletilebilen yeni alış ve satış emirlerinin Sistem’de bu fiyattan beklemekte olan (pasif) emirlerle veya bu aşamada girilen yeni emirlerle öncelik kuralları çerçevesinde karşılaşarak, işlemlerin belirlenmiş olan bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği son aşamadır.

2 dakika sürmekte olan bu aşamada, sadece seansın tek fiyat belirleme aşamasında işlem görmüş olan menkul kıymetlere emir girilebilmektedir. Sistem’e girilebilen limit fiyatlı yeni alış ve satış emirleri sadece belirlenmiş tek fiyattan olabilmekte ve bir pasif emir ile karşılaşması halinde öncelik sırasına göre işleme dönüşmekte, karşılaşmazsa pasif olarak beklemektedir. 

C- Diğer Değişiklikler

» İkinci seansın açılıştaki emir toplama süresi, kapanış seansı uygulamasının devreye alınmasından itibaren 5 dakika kısaltılmak suretiyle 15 dakikadan 10 dakikaya indirilmiştir.

 » Kapanış seansının devreye alınması ile birlikte 385 sayılı Genelgemizde ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan Açılış Fiyatlı Emirler (AFE) de açılış seansına fiyatsız emir iletimi imkanını sağlamak üzere devreye alınmıştır.

 » Varantlar ve borsa yatırım fonlarında ikinci seansta işlemler, sürekli müzayede bölümünün bitimi olan 17:30’da sona ermekte ve ilgili kıymetlerin sırasında gerçekleşen son işlemin fiyatı, kapanış fiyatı olmaktadır.

 » Açılış seansı kapsamında yer alan borsa yatırım fonları, kapanış seansı uygulamasının devreye alınması ile birlikte birinci ve ikinci seansta açılış seansı kapsamından çıkarılmış olup, sadece sürekli müzayede bölümünde piyasa yapıcılı olarak işlem görebilmektedir. Bu menkul kıymetlerde otomatik ilk kotasyon uygulama esasları mevcut durumda olduğu gibi devam etmektedir.

 » Özel emirler eşlendikleri anda  otomatik olarak işleme dönüşmektedir.

 » Borsa İstanbul Otomatik Sıra Durdurma Sistemi tarafından sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemine tabi pay sıralarında saat 17:15’ten sonra yapılacak durdurmalarda, durdurulan payın sırası kapanış seansı başlangıcına kadar kapalı kalmakta, kapanış seansı sürecinde işleme açılmaktadır. 

Söz konusu düzenlemelerin tamamı Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) için de geçerlidir.

BİST 395 Nolu Genelge – Yatırımcı Bazında Tedbirler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2016 Yılı İçinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara Ait Yatırımcı Listesi

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Emir Gerçekleştirme Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

IBAN Duyurusu

T.C. Merkez Bankası’nın 10.10.2008 tarih ve 2008/6 sayılı tebliği gereği 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren EFT, Havale, Virman gibi para transferlerinden IBAN kullanımı zorunlu olacaktır.

IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numaraı – International Bank Account Number) nedir?

IBAN, bankalardaki mevcut müşteri hesaplarının yerine kullanılacak olan ve para transferlerinin hızlı, hatasız ve az maliyetle gerçekleştirilmesi amacıyla belirli bir standarda göre oluşturulan uluslararası banka hesap numarasıdır.

IBAN Kullanımında Amaç

IBAN uygulamasına geçilmeden önce, ülke içinde ve dışında belli bir standarda göre oluşturulmamış birbirinden farklı yapılarda banka hesap numaralarının kullanımı sonucu çoğu kez hesap numaraları eksik ya da yanlış yazılmakta, bu tür hataların düzeltilmesi aşamasında zaman kaybı ve ek masraflar oluşmaktaydı. IBAN kullanımı ile, bu tür yanlış yazım ve kullanım hatalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne ait IBAN Numaraları

Banka: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Şube: Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1010)
Alıcı: Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
IBAN: TR860013 2000 0000 0000 0001 99
Açıklama: (müşteri hesap numarası ve adı-soyadı)

Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

MKK E-cas Uygulamaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KAS Müşteri K/Z Oranı

2016 Yılı 4. Çeyrek (01 Ekim - 31 Aralık )YATIRIMCI KAR ORANI : 28.31%YATIRIMCI ZARAR ORANI : 71,69%


Müşteri Memnuniyet/Şikayet Formu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından, aracı kurumlar ile müşterileri arasında borsa dışı sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere “Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti” oluşturulmuştur. Buna göre, Kurumumuz ile olan uyuşmazlıklarınızda Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri Uyuşmazlık Formu ’nu doldurarak Kurumumuza başvurunuzu yapmanız ve yazılı cevabımızı almanız gerekmektedir. Eğer yazılı cevabımız sonrasında da uyuşmazlığınızın devam ettiğini düşünürseniz, TSPB’ nin internet sitesinde https://www.tspb.org.tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti/ adresinde yer alan “TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Başvuru Formu” nu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti hakkında detaylı bilgiye https://www.tspb.org.tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti/ adresinden ulaşabilirsiniz.PİYASA DÜŞERKEN DE KAZAN Forexte fiyatlar yükselirken de düşerken de kazanabilirsiniz

1:10'A KADAR KALDIRAÇ Paranızın 10 katına kadar işlem olanağı

DENEMEN İÇİN Risk yok, öğrenmek için, $50.000 sanal para hesabında

5/24 AÇIK PİYASA 5 gün 24 saat dilediğin zaman işlem yapabilirsin