SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler bu hizmetten faydalanabilir ?

Hisse senedi fırsatlarını yakalamak için vakti ya da bilgisi sınırlı olan tüm birey ya da şirketler faydalanabilir. Mevduat getirisi performans ölçütü alındığı için mevduata ayırdığınız tutarın maksimum %20sini bu ürüne ayırarak toplam getirinizi artırmayı hedefleyebilirsiniz.

Hangi dönemde nasıl getirimi elde edeceğim?

Getiriniz üçer aylık dönemlerin sonunda hesaplanıp yatırılmaktadır.

Getirim nasıl hesaplanıyor?

Yatırım dönemi boyunca KYD Mevduat endeksi getirisinin üzerinde elde edilen getiriden %35 performans ücreti kesildikten sonra kalan tutar getiriniz olarak hesaplanıyor.

En az yatırım yapabileceğim tutar nedir?

Bireysel porföy yönetimi ürünü için en az 100,000TL yatırım gereklidir.

Hangi ürünlere yatırım yapılmaktadır?

Hisse senedi yatırımından arta kalan boştaki tutar mevduat ve benzeri kısa vadeli yatırımlarda değerlendirilmektedir. Ürünün temel amacı sadece hisse senedi yatırım fırsatlarından faydalanmaktır.

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark ) Ne Demektir ?

Yatırımınız için en az elde etmeyi hedeflediğiniz getiridir. Alan’da Porföy ürünü için KYD 1 aylık mevduat endeksi.

KYD 1 aylık mevduat endeksi nasıl hesaplanır?

Endekslerin hesaplanmasında kullanılacak mevduat faiz oranları, mevduat büyüklüğüne göre belirlenen 7 bankanın internet sitelerinde yayınlanan internet şube oranları dikkate alınarak belirlenir. Mevduat faiz oranlarından oluşturulan data serisinin medyanı 365’e bölünerek endekslerin günlük getirileri bulunur. Endeksler, başlangıç seviyesi 100 olacak şekilde günlük getiri ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Endekslerin formülü;
KME = 100 * (1+(M/365))
KME: TL, USD, EURO cinsinden hesaplanan KYD Mevduat Endeksleri
M: 7 bankanın mevduat oranlarının medyanı

Performans getiri oranı nedir?

Karşılaştırma ölçütü üzerinde elde edilen getiri oranıdır. Örneğin mevduat oranı 1 yıl için %10 ise. Toplam ürün getirisi %30 ise performans getirisi oranı %30 -%10=%20 olacaktır.

Performansa dayalı ücreti nedir?

Performans getiri oranı üzerinden Alan Yatırım’ın alacağı ücrettir.

Getirimi garanti ediyor musunuz?

Hayır. Bu BIST hisse senedi piyasasına %100 yatırım yapan bir üründür. Getirilerin düşük ya da eksi olma ihtimali bulunmaktadır. Portföy çeşitlendirme planınız çerçevesinde toplam atıl varlıklarınızın en fazla %20sini bu ürüne yönlendirmenizi tavsiye ederiz.