ÜCRETLENDİRME

Yönetim ücreti: 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak tüm fon girişleri için %0. (Her ay sonunda aylık ortalama portföy değeri üzerinden portföy yönetim ücreti hesaplanır.Katılım ve çıkış tarihine bağlı olarak bir ayın tamamlanmadığı durumlarda günlük olarak hesaplanır ve tahsil edilir.)


Giriş ücreti: 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak tüm fon girişleri için %0.


Performansa dayalı ücret: Performans dönemi sonunda, portföy getirisinin, portföy yönetimine başlarken belirlenen karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde yarattığı getiriye göre 'performans ücreti' tahsil edilir. Performans ücreti yönetim ücretleri kesildikten sonra portföy getirisinin "Kıstas Oranı"nı aşan kısmından kesilen %35'lik orandır.Performans Dönemi: 3 ay