YATIRIM FELSEFEMİZ

Yatırımlarımızda ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde etik ve ahlaki kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak vazgeçilmez kuralımızdır.


Amacımız 20 yıla yakın tecrübeye sahip olan araştırma ekibimiz ile derinlemesine temel analiz yöntemiyle, Borsa Istanbul’da halka açık şirketlere orta-uzun vadeli yatırım fırsatlarını ortaya çıkarmaktır.


İş yapış şeklimizi yatırım fırsatlarını ortaya çıkartmak ve değerlendirmek için halka açık şirketlerin yöneticilerini ziyaret ederek bilgi edinmek ve bir şirket raporu ile özetlemektir.


Yönetim tarzımız pasif olup hisse senedi yatırım vademiz ortalama 1 – 3 ay arasındadır.


Önceliğimiz, hisse senedi yatırımı bulunmayan şahıs ve kurumların varlıklarının belirli bir kısmını piyasa yönünden bağımsız olarak oluşabilecek hisse senedi yatırım fırsatlarında değerlendirmektir.